Декларация за поверителност

Последна актуализация: януари 2015 г.

Благодарим Ви, че избрахте да участвате в програмата за предварителен преглед на нашата следваща версия на Windows! Целта на програмата е да Ви се даде възможност да предоставите данни за използването и обратна връзка на Microsoft, докато изпробвате предварителните издания на софтуера и услугите. Вашето участие е важно и ще ни предостави данни, които можем да използваме за по-добро разбиране и ангажиране на нашите клиенти, както и за подобряване на нашите продукти и услуги. Настоящата декларация за поверителност е приложима за предварителните издания на софтуера, услугите и свързаните продукти на Microsoft Windows, включително за уеб сайтове на програмата и софтуер, които показват или са свързани към настоящото известие ("Програмата").

Програмата Ви дава възможност, а ако сте организация, дава възможност на Вашите крайни потребители, да закупите, да се абонирате за или да използвате други продукти и услуги от Microsoft или трети лица с различни практики за поверителност. Използването на тези други продукти и услуги от Ваша страна се регулира от техните декларации и правила за поверителност. Използването например на приложения на Office се регулира от декларацията за поверителност на Office на адрес http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=507380. Силно Ви препоръчваме да прегледате съответните декларации и правила за поверителност.

Данни, които събираме

Microsoft събира много видове информация по множество начини, за да оперира ефективно и да Ви предоставя възможно най-добрите продукти, услуги и изживявания. Възможно е да комбинираме тези данни с информация, която е свързана с Вашия потребителски ИД, като например информацията, свързана с Вашия акаунт в Microsoft.

Когато придобивате, инсталирате и използвате софтуера и услугите от Програмата, Microsoft събира информация за използването на софтуера и услугите от Ваша страна, както и за устройствата и мрежите, с които работите. Примери за данните, които може да събираме, са Вашето име, имейл адрес, предпочитания и интереси; хронология на местоположенията, браузъра, търсенето и файловете Ви; данни за телефонни обаждания и SMS съобщения; данни за конфигурацията на устройството и сензора; въвеждане на гласови, текстови и писмени данни; както и използване на приложения. Например:

 • когато инсталирате или използвате софтуер и услуги от Програмата, може да събираме информация за вашето устройство и приложения и да я използваме за цели като например определяне и подобряване на съвместимостта (например за подпомагане на устройствата и приложенията да работят заедно),

 • когато използвате функции за гласово въвеждане като "говор към текст", може да събираме гласова информация и да я използваме за цели, като например подобряване на обработката на говора (например за подпомагане на услугата да преобразува по-добре говора в текст),

 • когато отваряте файл, може да събираме информация за файла, за приложението, с което сте го отворили, и за продължителността на всяко използване за цели, като например подобряване на производителността (например за подпомагане на по-бързото извличане на документи); или

 • когато въвеждате текст, ръкописни бележки или ръкописни коментари, може да събираме образци от въведените данни, за да подобрим тези функции за въвеждане (например за подобряване на точността на функцията за автодовършване и проверка на правописа).

Софтуерът и услугите от Програмата може да съдържат функции, използващи интернет, както и функции за социални мрежи. Когато тези функции се използват, те предават определена стандартна информация за компютъра ("Стандартни данни за компютъра") на Microsoft. Стандартните данни за компютъра може да включват информация за Вашата компютърна среда, като например IP адрес, състояние на мрежата, условия на работа, както и информация за устройствата и софтуера, използвани със софтуера и услугите от Програмата.

Софтуерът и услугите от Програмата съдържат функции, използващи интернет, които предават информация за производителността или използването до Microsoft ("Практически данни"). Практическите данни може да включват информация за производителността и надеждността, като например колко бързо софтуерът и услугите реагират, когато щракнете върху бутон, или колко проблеми срещате с даден софтуер или услуга. Практическите данни може също да включват информация за използването на софтуера и услугите от Ваша страна, като например най-често използваните функции или колко често стартирате програмите. Възможно е Практическите данни да бъдат събрани чрез използването на бисквитки или подобни технологии. Научете повече по-долу.

Microsoft събира автоматично данни от устройствата, които използвате, със софтуера и услугите от Програмата. Тези данни може да включват информация за всички аспекти на софтуера и услугите от Програмата, като например производителност на устройството, взаимодействия с потребителския интерфейс и използване на функции и приложения, включително на приложения на трети лица.

Как събираме данни

Microsoft използва редица методи и технологии за събиране на данни, като например:

 • Използващи интернет функции на софтуера и услугите от Програмата, които предават информация до Microsoft; и

 • Технологии като бисквитки и уеб маяци. Microsoft може да използва бисквитки (малки текстови файлове, поставени в твърдия диск на устройството чрез уеб услуга) или подобни технологии за предоставяне на софтуера и услугите. Например възможно е бисквитките да се използват за съхраняването на предпочитанията и настройките на потребителя, за събирането на Практически данни, за удостоверяване на потребителя или за засичане на измама.

Microsoft взима мерки за предотвратяване на събирането на имейл адреси и пароли, както и на числови последователности, като например телефонни номера и номера на кредитни карти.

Как използваме данните

Microsoft използва данните, които събираме от софтуера и услугите в Програмата, за да управлява, да подобрява и да персонализира продуктите и услугите на Microsoft. Използваме например гласовите Ви данни за подобряване на разпознаването на говора, данните за настройките Ви – за синхронизиране и прехвърляне на настройките на различни устройства, а информацията, която научаваме за интересите Ви, използваме, за да Ви показваме по-подходящо съдържание и реклами. Microsoft споделя някои данни с нашите партньори с цел подобряване на функционирането на техните продукти и услуги с продуктите и услугите на Microsoft.

Microsoft може да използва Вашата информация за контакт (i) за осъществяване на връзка с Вас относно използването от Ваша страна на софтуера и услугите от Програмата; както и (ii) за предоставяне на допълнителна информация, която може да е и персонализирана, за софтуера и услугите от Програмата и за други продукти и услуги на Microsoft и на партньорите на фирмата. Връзката може да бъде осъществена чрез имейл, SMS, незабавно съобщение, уеб чат, телефонно обаждане, потребителски интерфейс или други начини и може да включва предложения или реклами.

Контрол върху предаването на данни

Използването на софтуера и услугите от Програмата е по Ваше усмотрение. Много от функциите, които предават данни на Microsoft, се разрешават автоматично. Няма да разполагате с опцията да изключите предаването на данни за определени функции на софтуера и услугите от Програмата.

За да спрете предаването на всички данни, трябва напълно да деинсталирате софтуера и услугите от Програмата от всичките си устройства. Това може да наложи преинсталирането на операционната система на Вашето устройство.

Разкриване на данни

Ще споделяме Вашите данни с Ваше позволение, включително при необходимост за завършването на транзакция или предоставянето на услуга, която сте заявили или упълномощили.

Споделяме някои данни, събрани във връзка с Програмата, с трети лица. Например е възможно да споделим данни относно производителността на даден хардуерен или софтуерен компонент на Вашето устройство с производителя на този компонент, за да му помогнем да подобри работата му с продукти и услуги на Microsoft.

Възможно е да споделим или разкрием информация за Вас с други филиали и свързани лица под контрола на Microsoft, както и с търговци и представители, работещи от наше име. Например е възможно фирми, които сме наели за предоставянето на обслужване на клиенти или помощ при защитата на нашите системи и услуги, да имат нужда от достъп до лична информация, за да изпълнят тези функции. В тези случаи гореспоменатите фирми трябва да спазват нашите изисквания за поверителност на данни и няма да им е позволено да използват информацията за други цели. Възможно е също така да разкрием информация за Вас като част от корпоративен преход, като например сливане или продажба на активи.

Възможно е също така да осъществим достъп, да разкрием и запазим информация за Вас, когато добросъвестно считаме, че това е необходимо за:

 • спазването на приложимото законодателство или в отговор на валиден законен процес от компетентните власти, включително от правоприлагащи органи или други правителствени агенции;

 • защитата на наши клиенти, като например за предотвратяването на нежелана поща или опити за измама на клиенти на Microsoft, както и за помощ при предотвратяването на нечия смърт или сериозна травма;

 • оперирането и поддръжката на защитата на нашите продукти и услуги, включително за предотвратяването или спирането на атака срещу нашите компютърни системи или мрежи; или

 • защитата на правата или собствеността на Microsoft, включително за прилагането на условията, управляващи използването на услугите – въпреки това, ако получим информация, че някой използва нашите продукти или услуги за трафик на открадната интелектуална или физическа собственост на Microsoft, няма да разглеждаме сами личното съдържание на клиента, а вероятно ще отнесем въпроса към правоприлагащите органи.

Обработка на данни

Microsoft се ангажира да защитава Вашата лична информация. Ние използваме различни технологии и процедури, които да подпомогнат защитата на Вашата лична информация от неупълномощен достъп, използване или разкриване. Например съхраняваме предоставената от Вас лична информация на компютърни системи с ограничен достъп, намиращи се в охранявани сгради. Когато прехвърляме по интернет строго поверителна информация (например номера на кредитни карти или пароли), ние я защитаваме чрез използване на шифроване, като например протокола Secure Socket Layer (SSL).

Възможно е личната информация, която се събира от Microsoft, да се съхранява и обработва в САЩ или друга страна, в която Microsoft или нейните свързани лица, филиали или доставчици на услуги имат офиси. Microsoft се придържа към договорите Safe Harbor между САЩ и ЕС и между САЩ и Швейцария, както е постановено от Министерството на търговията на САЩ по отношение на събирането, използването и запазването на събраната информация от Европейската икономическа зона и Швейцария. За да научите повече за програмата Safe Harbor и да прегледате нашата сертификация, посетете http://www.export.gov/safeharbor/.

Възможно е Microsoft да задържи лична информация поради множество причини, като например за спазване на нашите законови задължения, разрешаване на спорове и прилагане в сила на нашите споразумения.

Достъп до Вашите данни

За да получите достъп до Вашите данни, използвайте Уеб формуляра в раздела по-долу "Как да се свържете с нас".

Промени в Декларацията за поверителност

Периодично ще актуализираме нашите декларации за поверителност, за да отразим обратната връзка от клиентите и промените в нашите продукти и услуги. Когато публикуваме промени в декларацията, ще променим и датата на последната актуализация, намираща се най-горе в декларацията. При съществени промени в декларацията или в начина на използване на Вашата информация от страна на Microsoft ще Ви уведомим, като публикуваме съобщение относно тези промени, преди да влязат в сила, или като Ви изпратим директно известие. Насърчаваме Ви периодично да преглеждате декларациите за поверителност за продуктите и услугите, които използвате, за да научите как Microsoft използва и защитава Вашата информация.

Как да се свържете с нас

Ако имате въпрос относно поверителността или въпрос към Главния директор по поверителността на Microsoft или желаете да заявите достъп до Вашата лична информация, се свържете с нас чрез нашия уеб формуляр.

 • По пощата: Windows Pre-Release Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, САЩ

 • По телефона: 425-882-8080

За да намерите филиала на Microsoft във Вашия район, вижте http://www.microsoft.com/worldwide/.